ข้ามตัวโหลด เรียกอีกอย่างว่ารถบรรทุกขยะสวิงอาร์ม, รถขนขยะข้าม, รถขนขยะ, รถขนขยะ

ข้ามตัวโหลด เป็นรถขนขยะที่มีตัวถังที่ถอดออกได้ ซึ่งสามารถช่วยให้รถบรรทุกหนึ่งคันมีถังขยะหลายถังเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

สามารถติดตั้งฝาครอบเพื่อป้องกันการทิ้งขยะ