หัวรถแทรกเตอร์ อีซูซุ เรียกอีกอย่างว่ารถบรรทุกหัวลาก, รถบรรทุกหัวลาก, รถลากหนัก, รถหัวลากเคลื่อนที่, หัวลาก, รถบรรทุกกึ่งพ่วง, ผู้เสนอญัตติสำคัญ ฯลฯ

อีซูซุ หัวหน้าแทรคเตอร์ เป็นเครื่องยนต์ลากจูงแบบพิเศษที่ให้กำลังในการลากจูงหรือบรรทุกพ่วง