รถบรรทุกเอนกประสงค์ ISUZU Civic ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่รวมถึง: รถดับเพลิง, รถบรรทุกแพลตฟอร์มทางอากาศ, รถลากจูงทำลาย, รถกู้คืน

ISUZU รถบรรทุกแพลตฟอร์มทางอากาศ

6×4 ISUZU 24 เมตรรถบรรทุกหนักสำหรับขาย