ISUZU รถบรรทุกขยะด้านข้าง เรียกอีกอย่างว่ารถเก็บขยะ, รถตักด้านข้างอัตโนมัติ, รถขนขยะด้านข้าง, การโหลดตัวเองและการขนถ่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

รถขนขยะด้านข้าง โหลดจากด้านข้างด้วยอุปกรณ์ยกและทิปอัตโนมัติ รถบรรทุกหนึ่งคันมักจะติดตั้งถังขยะหลายถัง ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในถนนและพื้นที่ต้านทาน