รถบดอัดขยะอีซูซุ(เรียกอีกอย่างว่ารถบดขยะมูลฝอย, รถบดอัดขยะ, รถเก็บขยะ, รถบดอัดขยะ, รถบรรทุกขยะ, รถเก็บฝุ่น, รถบรรทุกถังขยะ, รถเก็บขยะ) ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

อีซูซุ รถบรรทุกขยะ ประกอบด้วยถังขยะ ระบบไฮดรอลิก และระบบปฏิบัติการ ซึ่งสามารถกดของเสียให้แตกของชิ้นใหญ่ บรรทุกและขนส่งขยะได้มากขึ้นในคราวเดียว

ของเหลวสกปรกจะไหลลงสู่อ่างของเสีย ป้องกันมลพิษซ้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อถึงที่หมายสามารถทิ้งขยะได้หมด เป็นทางออกที่ดีในการเก็บขยะมูลฝอย

ระบบปฏิบัติการอาจเป็นแบบควบคุมด้วยตนเองหรือแบบไฟฟ้า