รถขนขยะอีซูซุ เรียกอีกอย่างว่ารถเก็บขยะ, รถเก็บขยะ, bin wagon, รถเก็บฝุ่น, รถบรรทุกถังขยะ, รถดั๊มพ์ขยะ, รถขนขยะ, รถดั๊มพ์ขยะ, รถดั๊มพ์การจัดการขยะใช้เพื่อรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

โดยการยกกระบอกไฮดรอลิกขึ้น the รถขนขยะ สามารถขนขยะด้วยแรงโน้มถ่วง เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของน้ำเสีย รถบรรทุกขยะจึงปิดสนิท