ISUZU Sanitation Truck là một phương tiện đặc biệt được sử dụng để lập kế hoạch và làm sạch thành phố.

Xe tải vệ sinh ISUZU bao gồm Xe phun nước, Xe hút nước thải / phân, Xe làm sạch đường, Xe làm sạch áp suất cao, Xe vệ sinh lan can, Xe quét đường, Xe ép rác, Xe chở rác có móc, Xe chở rác bên hông, Xe chở rác có cánh xoay và bên hông Xe tải chở rác.