รถบรรทุกหุ้น เรียกอีกอย่างว่ารถบรรทุกสเตค, รถบรรทุกสเตค, รถบรรทุกสเตค, รถบรรทุกสเตค ฯลฯ

A รถบรรทุกเดิมพัน หมายถึงรถพิเศษที่มีจุดประสงค์พิเศษ ช่องโครงสร้างคลังสินค้าหรือรั้ว ส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งอนุภาคทางกายภาพจำนวนมากหรืออาหารสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก

ห้องโดยสารมีความแข็งแรงสูงและมีลักษณะหนักในตัวเอง ราวรถไฟเหาะสามารถถอดประกอบกึ่งถอดออกและยกได้ทั้งหมด สะดวกและมีประโยชน์ ปลอดภัยและเชื่อถือได้