Isuzu รถบรรทุกนม เรียกอีกอย่างว่ารถบรรทุกนม, รถบรรทุกขนส่งนม, เรือบรรทุกน้ำมันเก็บนมจำนวนมากเป็นรถบรรทุกที่ถ่ายโอนนมจากฟาร์มไปยังโรงงานนม

เราใช้สแตนเลสหรือโลหะผสมอลูมิเนียมสำหรับตัวเรือบรรทุก ภายในและภายนอกถังขัดเงาอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้ชั้นเก็บความเย็นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้นมเสื่อมสภาพ

รถบรรทุกถังนม สามารถแบ่งได้เป็นหลายๆ ช่องเพื่อขนส่งของเหลวที่ดื่มได้ นม นมวัว... ทุกช่องติดตั้งระบบทำความสะอาด CIP

รถบรรทุกถังนมสามารถติดตั้งปั๊มสแตนเลส, ปั๊มในฟังก์ชั่นปั๊มออก