รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอีซูซุ เรียกอีกอย่างว่ารถดับเพลิง, เรือดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถบรรทุกน้ำดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, น้ำดับเพลิง, รถบรรทุกน้ำดับเพลิง, รถดับเพลิงดับเพลิง

Fire Water Tanker เป็นยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการดับเพลิงเป็นหลัก - เพื่อดับไฟอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ ลดการสูญเสียที่เกิดจากไฟไหม้ได้อย่างเต็มที่

เรือบรรทุกน้ำดับเพลิง แตกต่างจากรถดับเพลิง มีราคาไม่แพงมากโดยการเพิ่มเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ตรวจสอบอัคคีภัยโดยใช้รถบรรทุกน้ำแบบฉีดน้ำ