รถดับเพลิง ISUZU เรียกอีกอย่างว่ารถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิงโฟม

รถดับเพลิง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยดับเพลิงความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม โรงงานและเหมืองแร่และท่าเรือ ท่าเทียบเรือ และสถานที่อื่นๆ เพื่อประหยัดไฟน้ำมันและวัสดุทั่วไปในเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง

เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดใหญ่ในอุดมคติ