ราคาโรงงานอุปทาน 3000L-20000L ปั๊มสุญญากาศ Battioni Pagani. ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม MEC 4000, MEC 6500, MEC 9000, MEC 11000, MEC 13500 สำหรับรถดูดสิ่งปฏิกูล