ISUZU Dump ထရပ်ကား tipper ထရပ်ကား၊ ဆောက်လုပ်ရေးသဲကျောက်ထရပ်ကား၊ ဘေးဘက်လှည့်ထရပ်ကား၊ အစွန်အဖျားထရပ်ကား၊ ဘေးဘက်လှည့်တင်စက်၊ dumper ဟုလည်းခေါ်သည်။

Tipping truck ကိုသဲ၊ ကျောက်စရစ်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ အညစ်အကြေးစသည့်ချောင်သောပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်သုံးသည်။

Isuzu ကား အမှိုက်ပုံထရပ်ကား WABCO နှစ်ဆဆလင်ဒါလေစုပ်စက်၊ ဘရိတ်အဆို့ရှင်၊